Zorginstellingen

Zorginstellingen

Meeste Scholen / verpleeghuizen zijn te warm

Ook leerlingen en docenten zitten in veel gevallen zwetend in de klaslokalen.

In ruim zestig procent van de verpleeg- en verzorgingshuizen staat de verwarming zo hoog dat bewoners er last van hebben. Hetzelfde probleem speelt in scholen. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van SenterNovem, het agentschap van het ministerie van Economische Zaken SenterNovem. 


Aan het onderzoek namen ongeveer duizend bedrijven en instellingen in onder meer het onderwijs, winkels, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen deel. Het onderzoek richt zich op het energieverbruik van utiliteitsgebouwen, maar gaat ook in op het binnenklimaat in deze panden. 

Droge lucht
Van de deelnemers geeft zowel in het onderwijs als in de verpleeg- en verzorgingshuizen 61 procent aan dat in grote of behoorlijke mate een te hoge temperatuur voorkomt in het gebouw. De temperatuur in zorginstellingen mag de 25,5 graden Celsius niet overstijgen. Het onderzoek wijst uit dat veertig procent van de verpleeg- en verzorgingshuizen en 36 procent van de onderwijsinstellingen in grote of behoorlijke mate kampt met droge lucht. 
Stof is in het onderwijs bij 36 procent en in winkels bij 19 procent een probleem. Een gebrekkige of geen zonwering, het ontbreken van airconditioning in het gebouw, de ouderdom van het gebouw, de hoge of lage buitentemperatuur, een plat dak en te veel mensen in het gebouw zijn meestal de oorzaak. Ook het ventilatiesysteem zorgt geregeld voor de problemen.

Neem nu contact met ons op zodat we tijdens een persoonlijk gesprek kunnen aangeven wat goede ventilatie voor u oplevert!

© Van Kempen Airco-Centre - Disclaimer - Privacy statement - Sitemap